اطلسی های لگدمال شده


تئاتر فستیوال
: تنسی ویلیامز
: علی پیله ور
: فاطمه میری، محمد قائم مقامی، امین ابراهیمی، سید امیر حسینی
محل اجرا: موسسه فرهنگی هنری گندم (تیاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان نجات الهی (ویلا)، کوچه مراغه، پلاک ۲، طبقه ۳، موسسه فرهنگی و هنری گندم
تلفن: ۸۸۸۰۸۰۱۷-۸
دوره اجرا:  ۳۰ خرداد تا ۱۵ تیر
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: مرجان بخت مینو
: تئاتر معاصر گندم
: طناز موسوی
: مهدی ارجمند
: ستاره موسوی
: پریسا سنگری
: علی باقری
: علیرضا اردوئی
: محمد امین باقرزاده
: ستاره موسوی
: نگار امیری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.