افسانه شهرآواز


تئاتر فستیوال
: رضا بیات
: مهدی داودی، راشین رضایی، لیلی حسینی، نادیا قمری
محل اجرا: مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
 بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)، بعد از مترو شهید حقانی، بلوار کتابخانه ملی، باغ کتاب تهران
دوره اجرا:  سه‌شنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۷ تا جمعه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
شماره تماس جهت هماهنگی رزرو صبح: ۰۹۳۰۱۳۱۷۱۵۵

: علی باغیان
: محسن سپه دوست
: نوا یوسف زاده
: آرش اسکندرلو
: حسین زارعی
: ونوس ابوذری
: طیبه آنجدانی
: سمانه جویا

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.