الجزایر


تئاتر فستیوال

:  میلاد فرج زاده
:  بهراد سلاح ورزی، مهین فاطمی، امین صارمی، مونا کرمی، غزل میرزایی، محمدحسین سپنج، میلاد فرج زاده

: حسـین شاهیـوند
: میثم انتظاری
: حامد واعظ نیا
: مازیار محمودوند
: میلاد فرج زاده، امیرحسین اکبرزاده
: محمود کاملی
: غزاله قفلی، علی مرادی فرد
: محمود کاملی
: محمود کاملی، کیمیا کاوند
: امیرحسین عبدی
: نوید آغاز
: مریم رودبارانی

[برداشتی آزاد از رُمان خوشـبخت مُردن نوشته ی آلبر کامو]

:  تالار مولوی – سالن بزرگ
خیابان انقلاب، نرسیده به میدان انقلاب، ابتدای خیابان ۱۶ آذر
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
سه‌شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ – جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
 ۱۸:۰۰
:  ۵۰ دقیقه
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
شماره رزرو: ۰۹۳۹۲۷۷۲۰۳۰

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.