ایستاده، منتظره، پیچیده، نیامده


تئاتر فستیوال

: کاوه مهدوی
: محمد حمزه‌زاده، علیرضا مهران، سیدعلی موسویان، فرامرز قلیچ‌خانی، حسین پورکریمی، منصور عربی، محسن خدایی، امیر خزایی، علیرضا حیدری، محمدحسین میری
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه مهر
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: حمید نیلی
: امیر کلاته
: سعید براتی
: منصور عربی
: کاوه مهدوی، سعید براتی
: سعید فارغ
: سینا افشار
: رامین شاهکار
: مهران پاریاب، مسعود عالمیان
: محمد جعفری
: محراب محمدزاده
: صدرا کریمی
: رئوف محسنی
: مهدی چیت ساز

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.