ایستگاه ابری


تئاتر فستیوال

: علیرضا کلاهچیان
:وحید آقاپور، مهدی حاجیان

 

محل اجرا: تئاترشهر – پلاتو اجرا
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن:۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  ۲۷ آذر تا ۱۴ دی
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: سینا ییلاق بیگی
: رضا خضرایی
: سروناز امیدی
: بهمن صنیعی
: صبا موسوی
: الهه افخمی
: سعید برجعلی
: شیرین جهانزاده
: لیلا طاهری، یاسمین حریریان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.