ایست…گاه بعدی


تئاتر فستیوال

: هما پارسایی سرشت (پریسان)
: احمد صمیمی
:هما پارسایی سرشت، ایمان نظیفی، ندا کریمی، احمد صمیمی و امین وحیدی پور

 

محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  ۲۲ مهر تا ۱۴ آبان
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: سامان خلیلیان
: مصطفی مباشرامینی، امیر حسین زند، فربد علی نقیان، امیر شریعت
: هما پارسایی سرشت
: خشایار پیر علمی
: مهدی جناقچی، محمد علیپور
: دلارام ترکی
: حسن محمدی فرانی
: احمد صمیمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.