بازی زندگی


تئاتر فستیوال
: ماندانا عبقری
: علیرضا دهقانی
: ماندانا عبقری، علیرضا دهقانی

 

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ تا جمعه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
رزرو و هماهنگی:‌ ۰۹۳۳۳۴۷۲۷۰۰

 

: رکسانه عبقری
: پویا شش پری
: سعید عزیزی
: علیرضا اسدی
: پدرام اویسی
: علیرضا اسدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.