بالانس


تئاتر فستیوال

: محمد حسین کریمی پناه
: جیران اجلالی، کیارش نسودری، نوید عسکری، مهران میرقلی، محمد امین افشار، روژان هایدی، امیر حسین قنواتی
محل اجرا: تالار محراب – سالن کوچک
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا:  ۰۱ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: ماکتا قاسملو (آموزشگاه سینمایی هفت هنر)
: ایمان خاکباز
: ماکتا قاسملو
: کیانا نسودری
: احسان شریف فر
: امیرحسین قنواتی، محمد حسین کریمی پناه، امید نصیری
: امید نصیری
: امیر حسین قنواتی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.