بدن مقدس


تئاتر فستیوال

: عباس جمالی
: مهدی محمدی
: بهروز کاظمی، شبنم عالی، خشایار فراهانی، آرزو مهاجرانی، بهار مشهدی، ستایش رودبارانی، صبا مهری، شایسته اسدی

 

محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  ۲۷ خرداد تا ۱۴ تیر
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: شبنم عالی
: کیارش عالی
: مهدی محمدی
: سعید آرین مجد

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.