برادران واچوفسکی


تئاتر فستیوال

: حامد اسلامی
: امید خاکدان
: آماندا آزاد، مهدی بازیار، سینا خدامرادی، پیمان جعفری، محمد فلاح، امید خاکدان
محل اجرا:  خانه نمایش دا
 میدان فاطمی، ابتدای شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک ۲۶، خانه نمایش دا
تلفن: ۸۸۰۱۶۰۷۴
دوره اجرا:  پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ تا دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.