بر پیکری نبردی رو به خاموشی است


تئاتر فستیوال

: کیوان خسرو مرادی
: آیدا مرادی، باربد رضایی فرد، کیوان خسرو مرادی

 

محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ تا جمعه ۰۸ دی ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: سارا سید باقری
: مهسا رضاپور
: کیوان خسرو مرادی
: آیدا مرادی
: علیرضا خدامرادی

داستان ساحره است که توسط همسرش متهم به خیانت گشته و در تبعید به سر می برد. او اینک بازگشته تا در شب ازدواج همسرش انتقام تمام سالهای از دست رفته اش را بگیرد، اما ….

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.