بزک زنگوله پا


تئاتر فستیوال

نویسنده : محمود بهادری

کارگردان: شیرین کاشفی

 

محل اجرا: تالار هنر
 میدان هفت تیر، ورزشگاه شیرودی، خیابان شهید مفتح خیابان ورزنده.
تلفن: ۸۸۸۴۷۲۷۲
دوره اجرا:  خرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
بها بلیت: ۱۸,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.