بلافیگورا


تئاتر فستیوال

: یاسمینا رضا
: سعید دشتی
: (به ترتیب حروف الفبا) صحرا اسدالهی، سپند امیر سلیمانی، بهاره رهنما، نگار عابدی، محمد نادری

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن یک
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

 

: بهروز سروعلیشاهی
: رها جهانشاهی
: سعید حسنلو
: بهاره رهنما، تکتم رضایی
: مینا کشافی
: مهیار پور بابایی
: داریوش علیزاده
: دینا هاشمی
: امیر دشتی
: آریا داراب پور، امین نظریانی
: صادق زرجویان
: محمد صادق زرجویان
: اشکان مستی
: علیرضا حسینی، فرید حسینى

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.