بلوط های سوخته


تئاتر فستیوال

: اسماعیل فیروزی
: لیلی صبری، متین ضرابی، شادی صیادی، نازنین بهرامی، سمیرا مهدوی شکیبا، محمد گرگین، علیرضا دهقانی، مصطفی سیاوش، الهام تونتابی، ستایش فیروزی
محل اجرا: تالار محراب – سالن اصلی
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا:  ۰۲ تا ۳۰ خرداد
ساعت اجرا:  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: علی شاهانی
: اکرام مهر آوا
: امین واعظی، حمید میرزایی، محمد شوشتری، امین سیف
: علی یار احمدی، افسانه مرادی، فاطمه حبیب دخت، فاطمه بیات
: لیلی صبری
: فاروق حاجی زاده لیل آبادی
: مصطفی سیاوش
: مهدی حبیبی
: سمیرا مهدوی شکیبا
: اکبر شجاعی
: مهدی حبیبی
: فروزان پاپی، الهام تونتابی
: ماندانا ترک زاده
: امیر ارسلان شباهنگ
: اسماعیل سلطنت پور
: مصطفی کاویار

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.