بنی آدم


تئاتر فستیوال

 امیر علی نوایی
:  آیدین ایران خواه، شوکا کریمی، نیما حسین زاده، دنیا روحانی، کوروش محمدی، مریم ورشوچی، محمد هدایت زاده، فائزه رخ فیروز

: محمد صمدی راد
: پرستو ترکمان
: آیدا حسین پور
: علی رضا کی منش
: آرش مبرّز
: شادی پرند
: علی کوزه گر
: سیامک پور جبار
: خشایار حسامی
: سروین سری
: منا جدیدی

 سالن ارغنون
حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، سالن ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
:  چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ – جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴
 ۲۱:۰۰
:  ۸۰ دقیقه
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.