به آسمان خوب نگاه کن


تئاتر فستیوال

: محمود فرهنگ
: شهاب راحله
:مهراد نوروزی طهرانی، سامان توحیدی، سجاد کشاورزیان

 

محل اجرا: تئاترشهر – پلاتو اجرا
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  ۰۹ تا ۲۰ مهر
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: علی غلامی
: عرفان عشوریون
: علی علیائی نژاد
: فریان قربانی
: مرصاد شیخی
: وحید عسس
: گروه تئاتر بیان
: ملیحه ولایتی
: مبینا بیات
: مرضیه صادقی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.