به خواهرم نگو …


تئاتر فستیوال

 عرفان پورمحمدی
:  ستوده حیدری، مسعود محرابی، مرتضی خالقی، ابوالفضل وزیری، آرمان شهبازی، فرنوش فرهنگ

: زری کریمی
: دکتر بهنام رحیمی
: مژگان حسینی
: آوا (رضوان) کیشانی
: فهیمه پاکروان

 تالار محراب – سالن اصلی
تقاطع خیابان ولیعصر خیابان امام خمینی (چهارراه سپه)، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ – پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴
:  ۱۹:۰۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.