به دنیا خوش آمدید


تئاتر فستیوال

: پارسا ذوالفقاری
:سحر احسانی، زهرا ایران نژاد، غزال راه آورد، مهسا سیاری، فرشاد فعال، غزال قربانی، صادق کاهانی، حسین لطفی، نیما میرزا حسین، امیررضا نظری
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
دوره اجرا:  ۱۸ آذر تا ۰۵ دی
ساعت اجرا:  ۱۷:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:غزال راه آورد
: محمدرضا رجبی
: آرین حقانی
: انوش طاهری
: گلناز مظهری
: کتایون فربود
: مهسا شریفی
: انوش طاهری
: پارسا ذوالفقاری
: آهو قدس
: فاطمه حیدرخانی
: نگار امیری

 از همراه داشتن فرزندان زیر ۱۶ سال خودداری نمایید.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.