به صرف شام، بدون شیرینی


تئاتر فستیوال

: سید علی میری
: سید صالح علوی‌زاده
:سید علی میری

 

محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
  ۱۸ آبان تا ۰۹ آذر
  ۱۹:۴۵
  ۴۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: علی‌ نورانی
: پگاه زارعیان
: سارا مژده
: نیلوفر نقیب ساداتی
: مهران میرمیری
: امیر صداقتی
: علی پوراسد
: سینا محمدیان، مازیار تهرانی
: سارا حدادی
: احسان باغبان
: هلیا یعقوب‌نژاد

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.