بچه ی تابستان


 تئاتر فستیوال
:  حسن حامد
:  دریا نظری
:  مهدی شیخوند، آرمان مرادی

:  موسسه فرهنگی هنری آوانگار صوتی
: موسسه فرهنگی هنری آوانگار صوتی
: پرستو کمانی
: مریم شیخوند
: حمیده کمیلی
: آیدا نظری
: یاسمن جعفر تجریشی
: سعیده کمیلی

 تالار محراب – سالن کوچک
خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵ – سه‌شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵
 ۱۹:۰۰
:  ۴۵ دقیقه
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
تلفن هماهنگی: ۰۹۳۷۳۸۹۰۲۵۵

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.