بیتل ها


بیتل ها

:  محمد چرم شیر
:  نینا نفیسی
:  (به ترتیب حروف الفبا) هاله گرجی، شهزاد وجدانی، شکوفه هاشمیان، تبسم هاشمی

:  بیژن موسوی کاشانی
: بیژن موسوی کاشانی
: محمد رضا امین زاده
: کوروش سروش
: محمدرضا امین زاده
: محمد صادقی
: محمد کریم امیرعلی، دانیال نوروش، علی بزرگی
: محمود غلامعلی
: مرتضی بیاتی
: مهدی سربازی
: گروه جارچی

خلاصه نمایش: روایتی از واکنش های چهار دوست صمیمی که همیشه در کنار هم بودند و عکس العمل آنها در برابر یک واقعه احساسی تلخ به نمایش کشیده می شود.
 

 فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
خیابان پاسداران، بعد از سه راه اقدسیه، روبروی پارک نیاوران، خیابان فرهنگسرا
تلفن: ۲۲۲۸۷۰۸۱-۲ – ۲۲۲۹۹۷۳۰
یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ – یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
 ۱۹:۳۰
ساعت اجرای روزهای سه شنبه: ۲۱:۰۰
:  ۶۰ دقیقه
 ۲۵,۰۰۰ تومان
تلفن رزرو: ۰۹۳۰۳۲۸۴۴۲۸

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.