بیشعوری


بیشعوری
 علی حسینی
:  افشین رهگذر، نوش آفرین کیهان، امین ساتیار وند، سارا شیرازی، محمد حسین غروی، ساناز لباف، مهدی دربندحقیقت، سپیده بهمنش

: مهسا ملاپور
: شاهرخ لامع
: فرزاد رهبری
: نوش آفرین کیهان
: امید عرفانیان، شاهرخ لامع

اقتباسی از کتاب بیشعوری نوشته خاویر کرمنت ترجمه محمود فرجامی، انتشارات تیسا
بیشعوری توهین نیست، تلنگری است به وجدان خاموش ما…

:  تماشاخانه هامون
میرداماد.بین مترو و میدان محسنی.نرسیده به خیابان حصاری.پلاک ۱۴۰تماشاخانه هامون
تلفن سالن : ۲۲۲۲۷۰۹۱ – ۲۶۴۰۹۴۱۵
دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ – جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴
 ۱۸:۴۵
رزرو و هماهنگی: ۰۹۱۲۷۱۷۲۲۶۷

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.