پدران، مادران، فرزندان / پیشنهاد می شود


پدران مادران فرزندان پیشنهاد می شود

 آرش عباسی
:  صنم نادری، دانیلا اسکارپاری
محل اجرا: تئاترشهر – سالن قشقایی
تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
دوره اجرا:  پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: هادی عزیزی
: حامد شفیعی
: صنم نادری
: آرش عباسی
: مسعود روستا، ساحل مصلحی
: آرش شرفی
: شیما لطیفی
: مصطفی اکبری
: آرش عباسی
: محمد شمس
: مهدی آشنا
: روح الله زندی فر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.