تجزیه


تئاتر فستیوال

: صبا نجاتی
: مرتضی جلیلی دوست
:عرفان امین، مصطفا امیری، صبا نجاتی، کمال کلانتر، عماد درویشی، اسماعیل کمالی دهقان، المیرا آشفته، آرش رفیعی، نفیسه زارع
محل اجرا: تالار مولوی – سالن اصلی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  ۱۲ تا ۳۰ آذر
  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
:گروه تریویا
: سعیده خانبابایی
: متین حبیبیان
: نیلوفر احدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.