ترنسمیتر ها


تئاتر فستیوال
:  حمیدرضا مهنانی
:  سعید سالمی، شیده بیگ، حمیدرضا مهنانی

: امیرحسین سیر
: علی ایمان وردی، پوریا مشهدی ملک
: میلاد شجاعی
: شهرزاد فاطمی
: غزال نصیرلو
: محمود صادقی
: هانی گلشاهی
: دلارام کامکار، فرناز فارسی
: گروه هنرى پژواک

:  خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷ – ۸۸۳۱۰۴۵۸
:  پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵ – چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
:  ۱۸:۰۰
:  ۶۵ دقیقه
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.