تروما


تئاتر فستیوال

: افسانه ماهیان
:طناز طباطبایی، کاظم سیاحی، شقایق دهقان

 

محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
 آبان ۱۳۹۷
ساعت اجرا: ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

: منوچهر شجاع
: امیر اسمی
: محمد رضا جدیدی
: اوژن سید اشرفی
: امیرسپهر تقی‌لو
: روژان کردنژاد
: مصطفی قاهری
: سارا حدادی (youstudio)

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.