تلاش مذبوحانه ژان پل برشتوک پنجم برای تبدیل دنیا به‌جای بهتری …


تئاتر فستیوال

: محمدحسین معارف
: آناهیتا قرچه
: خشایار قرچه، حسام افسری

 

محل اجرا: تئاترشهر – پلاتو اجرا
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن:۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  ۱۹ تا ۲۹ تیر
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: متین نجاتی، علیرضا ملکی
: پارمیدا رضوی، روح الله مرادی
: ماهرخ سلیمانی پور
: شیما شامی
: آروتین داوودی مسیحی
: محمدرضا خوش قد
: علیرضا پارسائیان
: آرمیتا کرمانی
: حمیدرضا اسد زاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.