تله موش


تئاتر فستیوال
: سیاوش اسد
: (به ترتیب ورود به صحنه) مرجان دلبند، سحر نظام دوست، عمار تفتی، فرزانه شجاعی سیاوش اسد، مهدی بیگدلیا الیزا اورامی، سمیرا خلیلی، حسین پرستار سمیه مهری و با هنرمندی اردلان شجاع کاوه

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
  ۲۸ اردیبهشت تا ۲۳ خرداد
  ۲۱:۳۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: دکتر ناصر اقایی
: لیلا اسماعیلی
: علی سعید
: شاهین زوار
: میثم شاهکاری
: چهرک نریمانی
: ثمر برازنده
: امیر ارام
: امیر رضا سپهر
: گروه هنری مربع ۱۱ و تماشا
: فاطمه حاتمی
: علی نوری
: امیر حسین بصیر
: میلاد مهدوی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.