تنها خدا حق دارد بیدارم کند


تئاتر فستیوال
: محمدچرمشیر
: شاهین رمضانپور
: سمیرا بادامی، شاهین رمضانپور
محل اجرا: تماشاخانه سه نقطه – سالن استاد رکن الدین خسروی
 میدان ولی عصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین خ کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲
تلفن: ۸۸۹۵۲۴۴۰
  جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
: مریم سادات میرشفایی
: عاطفه میرزائی، گروه فرهنگی هنری دال
: خدیجه اسدپور
: فریبا موسوی
: شاهین رمضانپور
: حسین پناهی
: علیرضاطلیعه
: واحدفیروزی
: مهدی فیروزی
: نسترن توکلی
: رامین فرزانه
: غزاله دربندی
: علی افشاری، امیرحسین خسروی
: شکیبه آدینه، بیتازرین قلم
: سینابهپور
: مژده داورزن
: کیمیاعباسی، صادق موکدی، تینا آراد
: محمد نصر اللهی، بنیاد فردوسی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.