تنها چیز قطعی


تئاتر فستیوال

: دانکن مک لین
: سعید شیشه گر
:مهرشاد شهسوار حقیقی
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  ۰۱ تا ۲۷ آبان
ساعت اجرا:  ۱۹:۴۵
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: نورا موسوی نیا
:سعید شیشه گر
: دریا پیرزاده، مرضیه سیف، آرش بلوچی، فرزین زمان خان
: امیرمحمد خوشنواز، نیوشا حسینی نیک
: امیرمحمد خوشنواز
: حامد هاشمی، آرش بلوچی
: ماریا بزرگی، زهرای جعفری سرابی
: ناصر ارباب
: نیوشا حسینی نیک
: مصطفی کلهر
: حامد هاشمی
: گروه هنری پژواک
: گروه هنری پژواک (مهدی پارسی)
: مریم شریعتی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.