تهوع


تئاتر فستیوال
نویسنده، طراح و کارگردان: مریم برزگر
بازیگران: شکیب شجره، بنیامین پیروانی، همایون حیدرزاده و ویدا قراگوزلو
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: مهرماه ۹۷
ساعت اجرا: ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۶۰دقیقه
بها بلیت : ۳۵,۰۰۰ تومان
تهیه کننده: همایون حیدرزاده
طراح نور: علی کوزه گر
طراح صدا: امید دولتخواه
ساخت دکور: سینا آقایانی
طراح پوستر و بروشور: امیر رجبی
عکاس: مریم اصلانی
مدیر تبلیغات: مریم شریعتی
ساخت تیزر، روابط عمومی و تبلیغات: گروه هنری پژواک

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.