تیغ کهنه


تئاتر فستیوال
: محمدامیر یاراحمدی
: یعقوب صدیق جمالی
: حامد منافى، ‌ سعیده حامد، ‌ معصومه کرمى، ‌ کامیار شکیبایى، ‌ امین حاجى اکبرى، ‌ فرید ادهمى، فاطمه اسمعیلى، یوسف اکبرزاده
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه مهر
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ تا سه‌شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: حوزه هنری
: هادى زرگرى پور
: على بوعلى، على رمضانى
: سودا لایزالى
: فرناز مطلوبى
: على صالح ودادى، میلاد خدادادى
: مسعود همتیان
: شاهین علوى

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.