جایی در میان خوک ها


تئاتر فستیوال
: آثول فوگارد
: (به ترتیب دیده شدن) میثم نوروزی، سارا کریمیان اقبال، تینا بخشی، مهسا نظری
محل اجرا: تالار مولوی – سالن کوچک
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ تا پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۷:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: مسعود حکیمی نژاد
: سمانه صابری، جواد محمد پور
: سمانه داودی پارسا
: حجت هاشمی
: تینا بخشی
: یونس دلبری
: محسن ابراهیمی
: مهدی الفت
: ماردریوس
: مهدی دوایی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.