حریق


تئاتر فستیوال

: افروز فروزند
:حمیدرضا فلاحى، محمدعلى حسینعلى پور، مریم باقرى، پژمان عبدى، میثاق زارع، تایماز رضوانى، پژند سلیمانى، بهادر باستان حق، فاطیما بهارمست، علیرضا زارع پرست، فرهاد رشیدى، حامد فعال، الهه فرازمند، اروین گالستیان، تنى آواکیان، زهرا آقاپور، مهتاب شیروانى، حمیدرضا جدیدى

 

محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
  ۰۶ آبان تا ۰۶ آذر
  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۱۰۴ دقیقه
بها بلیت: ۴۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

: منوچهر شجاع
: افسون فروزند
: پژمان عبدى
: سعید زارع
: پگاه محمودوند
: حمیدرضا جدیدى
: هادى بادپا
: مصطفى قاهرى، رهام عباسپور
: مصطفى قاهرى، تایماز رضوانى، بهادر باستان حق
: غزل نهانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.