حساب پرداخت نمیشه؟


تئاتر فستیوال

: داریو فو
: جاهد جهانشاهی
: مهدی خالدی، امیررمضانی
: الهام وصال، گلسا ادبی، پیام رحیمی، پریچهر قاسمی، ایمان ده‌یادگاری
محل  اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  ۲۹ خرداد تا ۲۰ تیر
ساعت اجرا:  ۲۱:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.