حکایت فین به روایت جن جین / پیشنهاد می شود


حکایت فین به روایت جن جین پیشنهاد می شود

 ابوالفضل حاجی علی خانی
:  مقداداسلامی، میثم یوسفی، رضایونس فرد، میرنادرمظلومی، فاطمه سرلک، مرتضی علیدادی، محمدرضاخادمی

: شقایق فتحی
: علیرضا مهران
: مقدی شامیریان
: حسام حیدری
: علی جباری
: علی رجبی
: نیلوفر مصطفایی
: عسل صابر وحید
: بابک پسیان پور
: مصطفی محمودی
: نساء نیکو، ندا الماسیان طهرانی، لاله محمودی
خلاصه نمایش: چهار تخم جن به نام ها جن جین، جین جان، جین جون و جین جونه به همراه دوست آدمیزادشان هدایت و برادر معتاد او عنایت و دستیارش واریس در سدد آن برمیآیند، شبها، در حمام فین کاشان، به روایت گوشه هایی از زندگی امیرکبیر، در قالب تیاتر، بپردازند.

:  تماشاخانه مسعودیه (عمارت مسعودیه)
تماشاخانه مسعودیه، خیابان جمهوری، نرسیده به میدان بهارستان، خیابان ملت، خیابان اکباتان، عمارت مسعودیه
یکشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ – جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۹۴
:  ۲۰:۰۰
:  ۱۰۰ دقیقه
 ۳۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.