خاموشی دریا


تئاتر فستیوال

: رضا گوران
: نیما دهقان
: شهرام حقیقت دوست، علیرضا آرا، خاطره اسدی

 

محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
دوره اجرا:  ۲۸ تیر تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۱:۱۵
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

: منوچهر شجاع
: نورالدین حیدری ماهر
: محمد گودرزیانی
: شیما مرادی
: حسین عماری، توحید لواسانی
: محمد موسوی، مهشید جوادی
: روژینا ابراهیمی
: علیرضا شیوا
: ‌آرش گوران

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.