خانم گلاب


تئاتر فستیوال

: محبوبه نورنقدی
: محمد قنبری
:سمیه قانعی، ندا لشگری، مرضیه زهری، مرتضی موسوی، وحید سلیمی، حسین رضایی، مژگان نازی، امیرمحمد مرادی، مهرزاد کلانتری
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن یک
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: ۲۰ تا ۲۹ آذر ماه ۹۷
ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۵دقیقه
بهای بلیت : ۱۲,۵۰۰ تومان , ۱۷,۵۰۰ تومان , ۲۲,۵۰۰ تومان
:محمد قنبری
: مصطفی اسفندیاری
: نیکدخت فریدنیان
: مهلا کاظمی (تار)، نگین محمدی (کمانچه)، رعنا عطار (تنبک و دف)
: الهه بازلان، حدیث علی نژاد
: علی سعیدائی
: اشکان خلیقی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.