خانه برناردا آلبا (علی رفیعی)


تئاتر فستیوال

: فدریکو گارسیا لورکا
: علی رفیعی
:رویا تیموریان، مریم سعادت، مایده طهماسبی، نسرین درخشان زاده، پریسا صبوری نژاد، ریحانه سلامت، یلدا عباسی، سارا رسول زاده، مصطفی ساسانی، مرضیه بدرقه، ساناز روشنی، فرزانه زینتی، ساناز نجفی، ستاره بذرافشان، زهره رمضانی
محل اجرا: تالار وحدت
 خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، تالار وحدت
تلفن: ۶۶۷۳۱۴۱۹، ۶۶۷۰۵۱۰۱
دوره اجرا: آذر و دی ۱۳۹۷
مدت اجرا: ۱۳۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ تومان
: احمد شاملو
: محمد چرمشیر
:ستاره اسکندری

: ایران نمایش
: حمید پورآذری، مهرداد ضیایی، زمان وفاجویی
: علی رفیعی، منوچهر شجاع
: علی رفیعی، ندا نصر
: صبا کسمایی
: مریم خسروانی
: سارا اسکندری
: مینا خسروانی، پارسا گلدار با سپاس از مازیار یونسی
: روح اله زندی فرد
: نوشین جعفری
: مصطفی قاهری
: سارا حدادی، آیدا اورنگ، فریبرز دارایی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.