خرده بیخودی های همسرداری


تئاتر فستیوال

: کارل فالنتین، ویکتور فن بیلو
: مجید علم بیگی
:مریم(معصومه) عسگری، مجید علم بیگی، ناهید صاحبی

 

محل اجرا: اداره تیاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
  ۳۰ آبان تا ۲۲ آذر
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: علیرضا کوشک جلالی
: مرجان صفا بخش
: زهره غلامی
: امید اسکندر
: عماد سالکی
نوازندگان
: محمدرضا کشاورز
: علیرضا قدس
: ترانه الیاسی
: دریا(معصومه) علیزاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.