خرده جنایت‌های زن و شوهری


تئاتر فستیوال
: اریک امانوئل اشمیت
: رضا رمضانی
: تبسم هاشمی حائری، رضا رمضانی

 

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  ۱۸ بهمن تا ۱۱ اسفند
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: شهلا حائری
: الناز تهامی
: هدا نوری زاده
: امید رحمتی
: محمد نصرالهی
: مرتضی برزگرزادگان
: درسا رمضانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.