خرس


تئاتر فستیوال

: آنتوان چخوف
: احسان ناجی، سحر پرتوی کیان
:حامد شریفی، مریم جعفری، پوریا عبدی

 

محل اجرا: فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
 خیابان پاسداران، بعد از سه راه اقدسیه، روبروی پارک نیاوران، خیابان فرهنگسرا
تلفن: ۲۲۲۸۷۰۸۱-۲، ۲۲۲۹۹۷۳۰
دوره اجرا:  ۲۱ مهر تا ۰۲ آذر
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: سروژ استپانیان
: احسان ناجی
: احسان ناجی
: موسسه هنرهای نمایشی رویداد
: آرام موسوی
این نمایش روزهای سه‌شنبه اجرا ندارد.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.