خرمهره


تئاتر فستیوال

 فرهاد نقدعلی
 محسن قصابیان
:  محسن قصابیان، پژمان عبدی، میلاد آرین، بنیامین صیادی نیا

: غلامرضا مشیری
: رضا آشفته
: عباس رحمانی مطلق
: میلاد آرین
: رضا احمدزادفرد
: سهیلا جوادی
: زهرا سوری
: حجت پاشاپور
: حوری شفیعیون
: فهیمه بیات
: امین اشرفی

 اداره تئاتر – خانه نمایش
میدوان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲ / ۸۸۳۰۰۲۷۸
:  یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵ – جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
 ۲۰:۰۰
:  ۶۰ دقیقه
 ۱۲,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.