خط بریل


تئاتر فستیوال

: مهدی شیخوند
: دریا نظری، مهدی شیخوند، علی خونساری، فهیمه گردان
: پرویز پورحسینی، سیامک صفری، لوون هفتوان

 

محل اجرا: پردیس تئاتر تهران (خاوران) – سالن داوود رشیدی
 بزرگراه امام علی، اتوبان شهید محلاتی شرق، خیابان شهید شاه‌آبادی جنوبی، بعد از میدان مالک اشتر، خیابان بقایی، جنب فرهنگسرای خاوران
تلفن: ۰۲۱۳۳۰۳۴۱۹۸ – ۰۲۱۳۳۰۳۴۲۱۰
دوره اجرا: پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
 ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.