خنکای ختم خاطره


تئاتر فستیوال
: حمیدرضا آذرنگ
: حامد ادوای
: مریم بوبانی، عماد محمدی، مرجان خاکساری، نیما انصافیان، محمد اصغری، سهیل عبدی، مرضیه موسوی، مونا سهراب حقیقت، محمد شهباز تهرانی، شهاب عباسیان، امین موحدی پور، بهاره ریاحی، محمدرضا ایمانیان، منصور نصیری

 

محل  اجرا: تالار حافظ
 خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تالار وحدت، سالن حافظ
دوره اجرا:  ۱۷ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد
ساعت اجرا:  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: آیدا مرادیان، نیما انصافیان
: محمد موسوی
: پگاه ترکی
: کسرا پاشایی
: مونا جعفری
: محمد رضا پناهی
: علیرضا پناهی، سید امیرحسین دریاباری، رسول نبی ای
: غزل زارعی
: محمد کیقانی
: احسان گوهری
: فرزانه زینتی
: زهرا حبیبی، محمد معینی
: الهام جوادی
: احمد جعفری
: امیرنعمت عرفانی، علی عظیمی پور، عطیه علوی
: آیدا اورنگ
: محمدرضا ایمانیان
: نسیم جعفری
: روزبه اکبرپور
: گروه کاج
: عطیه ادوای
: محیا قلی زاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.