خواستگاری به سبک مبارک


 

%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9

:  هادی شیرمحمدی
:  حمیدرضا مرادی
:  هادی شیرمحمدی، حمیدرضا مرادی
محل اجرا: موسسه فرهنگی- هنری همای سعادت
شهر زیبا، خیابان آیت الله کاشانی، زیر پل شهید باکری، جنب بانک پارسیان، پلاک ۲۶۱، طبقه چهار، واحد۵
دوره اجرا:  پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تا جمعه ۱۰ دى ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
 بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
تلفن: ۴۴۳۵۳۰۵۰
: امید محمدی، سولماز سادات حسینی، حامد جلایی
: مهدی یوسفیان
: سارا داودی
: علی گودینی
: مریم خدادادی
: شادی کارآیین
: پریسا راد
: طهمورث ایرانشاهی
: حمیدرضانوری و مهربان عطایی
: مطهره کشاورز

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.