خواهران پاپن


تئاتر فستیوال

:  مریم مالمیر
: ساناز روشنی، رکسانا قاری، مونا سهراب حقیقت

: الهام خضری پور
: نگین بصیری
: مهران افشردی
: مهرانگیز قهرمانى
: امیر قالیچى (تئاتر بازها)
: مهناز سلیمان نژاد
: پردیس پرمون
: آرزو رفیعی
اقتباسی از کلفت های ژان ژنه

 خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷ – ۸۸۳۱۰۴۵۸
پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵ – چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
:  ۲۱:۰۰
:  ۴۵ دقیقه
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.