خوشبختی های کوچک سوسک شدن


تئاتر فستیوال

 نادر برهانی مرند، فرهاد امینی
:  آزاده انصاری
:  (به ترتیب ورود به صحنه): فرزین محدث، فرزانه عاقلی، علی باروتی، بهرام بهبهانی، مجتبی پیرزاده، مونا عباسی، مینووش رحیمیان

: سعید حسن لو
: فرزانه عاقلی
: فرشاد آذرنیا
: سهیلا باجلان
: کمال کچوییان
: شاهین رحمان علی
: فرزانه تفرشی
: محمدصادق زرجویان
: محمدصادق زرجویان، شهرام خطی
: کیانا شهروزی، ساحل شفیعی
: تماشاچی حرفه ای
: مریم پور احمدی
: آزاده محمدی، نسترن نظری، مهرنوش شریعتی

برداشتی آزاد از داستان بلند مسخ اثر کافکا و ترجمه صادق هدایت

:  تئاترشهر – سالن سایه
تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۴ – ۶۶۴۶۰۵۹۲
:  جمعه ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ – جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵
 ۱۹:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.