خونه قمر خانم


تئاتر فستیوال

: شهناز روستایی
: مرجان صادقی، سارا عباسپور، شراره یوسفی، امیر حسین گلکار، مریم محسنی، سمانه شعبانی، پرنیا نقاشی

 

محل اجرا: فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
 خیابان پاسداران، بعد از سه راه اقدسیه، روبروی پارک نیاوران، خیابان فرهنگسرا
تلفن: ۲۲۲۸۷۰۸۱-۲، ۲۲۲۹۹۷۳۰
دوره اجرا:  ۱۴ تیر تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: سارا عباسپور
: افسانه نوری
: سوگل ساربان
: شیوا جباری خطب
: ‌سارا چیت وند
: ‌افسانه نوری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.