خونین زار


تئاتر فستیوال

: سهراب حسینى
: آذین رئوف
محل اجرا: مکتب تهران
 خیابان کریمخان زند٬ خیابان شهید عضدی(آبان جنوبی)، کوچه کیوان، پلاک ۸، زنگ یک، سالن مکتب تهران
تلفن: ۸۸۹۳۵۵۸۳-۵
دوره اجرا: یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ تا سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
ساعت اجرا:۲۰:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: سهیل حسینى
: بهاره رهنما
: صادق حسین
: آریا افشار
: محمدحسین اثنی عشری
: مهرى تواسونى
: ایمان موسوى
: سهیل حسینی؛ استودیو تهران

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.